ES PROJEKTAI

Pradinis / ES projektai

ES PARAMA VILPAK

Įgyvendinamas klientų savitarnos sprendimo diegimo projektas

UAB „Vilniaus pakuotė“ gamina įvairiausių konstrukcijų pakuotes ir spaudos gaminius. Įmonė daug dėmesio skiria savo klientų poreikių patenkinimui, o klientai gaminius renkasi dėl kokybės ir patrauklios kainos. Siekiant padidinti konkurencinius pranašumus ir patenkinti klientų poreikius, įmonė 2022 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „VILPAK procesų skaitmeninimas diegiant klientų savitarnos sprendimą“.

Projekto metu bus įdiegtas klientų savitarnos sprendimas ir integruotas su įmonės ERP. Projekto dėka UAB „Vilniaus pakuotė“ klientai galės matyti savo užsakymų istorinius duomenis; užsakyti gaminius; sekti savo užsakymą; parsisiųsti sąskaitą-faktūrą; matyti kredito limitą ir savo pradelstas skolas; matyti produkcijos likučius; matyti jiems saugomų žaliavų likučius.

Projekto vertė 65 740 EUR, iš jų 49 305 EUR skiriamas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“;

Projekto trukmė – 12 mėn.

 

Vilpak ES parama

Pramonės skatmeninimo technologijų diegimas Vilpak gamybos procesuose.

UAB „Vilniaus pakuotė“ (toliau – bendrovė) yra spaudos įmonė, kuri specializuojasi pakuotės gamyboje. Bendrovė rinkai siūlo įvairiausių konstrukcijų pakuotes, taip pat spaudos gaminius. Bendrovė kryptingai investuoja į įrangą, naujas technologijas ir žinias. UAB „Vilniaus pakuotė“ savo veiklą vykdo kokybiškai ir atsakingai, o konkurencinius pranašumus bendrovei suteikia:

  • sertifikuota pagal ISO 14000 aplinkos vadybos sistema;
  • sertifikuota pagal ISO 9000 kokybės vadybos sistema;
  • įdiegta GGP - geros gamybos praktika;
  • užtikrinta pagal FSC ( Forest Stewardship Council) reikalavimus, jog sertifikuotas produktas pagamintas iš medienos, gautos iš miško, kuriame laikomasi tvarios plėtros principų, taip pat, kad gaminant šį produktą nė viename iš etapų nebuvo priemaišų iš nesertifikuotų miškų.

Projektu siekiama:

  • įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas atliekant technologinį auditą ir taip užtikrinti investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarant sąlygas darbo našumo augimui;
  • pagal technologinio audito rekomendacijas įsidiegti procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose, t. y. investuoti į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su bendrovės įmonė pajėgumų didinimu.

Projektui skiriamas ES finansavimas iki 243 133 Eur.

 

ES PARAMA VILPAK

UAB „Vilniaus pakuotė“ vykdo bendrai iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB "Vilniaus pakuotė".

UAB „Grafija“ yra viena iš komercinės spaudos gamybos lyderių Lietuvoje, siūlanti itin patrauklią kainą, aukštą kokybę ir vieną plačiausių gaminių spektrų. Bendrovė įgyvendiną projektą, kurio dėka bus įsidiegtos technologinės ekoinovacijos, siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, taupyti gamtos išteklius.

Projekto metu bus įsigyta nauja moderni įranga, skirta atnaujintiems produktams gaminti, siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, tausoti gamtos išteklius bei žaliavas. Atnaujinti produktai pasižymės ekologinio projektavimo savybėmis - mažės kenksmingų medžiagų kiekis, produktą bus galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui.

Projekto metu sukurta inovatyvi, pažangi ir draugiška aplinkai pakuočių gamybos infrastruktūra tiesiogiai prisidės prie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „ECO-INOVACIJOS LT+“ tikslų įgyvendinimo.

Projektui skiriamas Europos regioninės plėtros fondo finansavimas iki 139 849,50 Eur