Vilpak ES parama

ES parama

Pradinis / ES parama

UAB „Vilniaus pakuotė“ (toliau – bendrovė) yra spaudos įmonė, kuri specializuojasi pakuotės gamyboje. Bendrovė rinkai siūlo įvairiausių konstrukcijų pakuotes, taip pat spaudos gaminius. Bendrovė kryptingai investuoja į įrangą, naujas technologijas ir žinias. UAB „Vilniaus pakuotė“ savo veiklą vykdo kokybiškai ir atsakingai, o konkurencinius pranašumus bendrovei suteikia:

  • sertifikuota pagal ISO 14000 aplinkos vadybos sistema;
  • sertifikuota pagal ISO 9000 kokybės vadybos sistema;
  • įdiegta GGP - geros gamybos praktika;
  • užtikrinta pagal FSC ( Forest Stewardship Council) reikalavimus, jog sertifikuotas produktas pagamintas iš medienos, gautos iš miško, kuriame laikomasi tvarios plėtros principų, taip pat, kad gaminant šį produktą nė viename iš etapų nebuvo priemaišų iš nesertifikuotų miškų.

Projektu siekiama:

  • įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas atliekant technologinį auditą ir taip užtikrinti investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarant sąlygas darbo našumo augimui;
  • pagal technologinio audito rekomendacijas įsidiegti procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose, t. y. investuoti į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su bendrovės įmonė pajėgumų didinimu.

Projektui skiriamas ES finansavimas iki 243 133 Eur.