ES parama

Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Vilniaus pakuotė“

UAB „Vilniaus pakuotė“ vykdo bendrai iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Vilniaus pakuotė“.

Projekto metu bus įdiegtos technologinės ekoinovacijos, t.y. įsigyta nauja įranga, skirta gaminti naujiems ir reikšmingai patobulintiems produktams, siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, tausoti gamtos išteklius bei žaliavas. Planuojami gaminti produktai pasižymės ekologinio projektavimo savybėmis (mažės sunaudojamų žaliavų kiekis, produktą bus galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui).

Projekto metu sukurta inovatyvi, pažangi ir draugiška aplinkai pakuočių gamybos infrastruktūra tiesiogiai prisidės prie ES mastu sprendžiamo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo, gamtos išteklių ir žaliavų tausojimo bei taupymo.

Taip pat Projektas tiesiogiai prisidės prie Lietuvos Respublikos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio „Padidinti MVĮ investicijas į ekoinovacijas ir kitas efektyviai išteklius naudojančias technologijas“.

Vilpak Eeuropos Sąjungos paramos programa 2014-2020 m.

 

Pramonės skaitmeninimo technologijų diegimas VILPAK gamybos procesuose

UAB „Vilniaus pakuotė“ (toliau – bendrovė) yra spaudos įmonė, kuri specializuojasi pakuotės gamyboje. Bendrovė rinkai siūlo įvairiausių konstrukcijų pakuotes, taip pat spaudos gaminius. Bendrovė kryptingai investuoja į įrangą, naujas technologijas ir žinias. UAB „Vilniaus pakuotė“ savo veiklą vykdo kokybiškai ir atsakingai, o konkurencinius pranašumus bendrovei suteikia:

  • sertifikuota pagal ISO 14000 aplinkos vadybos sistema;
  • sertifikuota pagal ISO 9000 kokybės vadybos sistema;
  • įdiegta GGP – geros gamybos praktika;
  • užtikrinta pagal FSC (angl. Forest Stewardship Council) reikalavimus, jog sertifikuotas produktas pagamintas iš medienos, gautos iš miško, kuriame laikomasi tvarios plėtros principų, taip pat, kad gaminant šį produktą nė viename iš etapų nebuvo priemaišų iš nesertifikuotų miškų.

Projektu siekiama:

  • įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas atliekant technologinį auditą ir taip užtikrinti investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarant sąlygas darbo našumo augimui;
  • pagal technologinio audito rekomendacijas įsidiegti procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose, t. y. investuoti į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su bendrovės įmonė pajėgumų didinimu.

Projektui skiriamas ES finansavimas iki 243 133 Eur.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

Vilpak Eeuropos Sąjungos paramos programa 2014-2020 m.